แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. บริเวณถนนชุมแสง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-383112 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม