ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 31 พฤษาภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -17.00 น. บริเวณถนนราษฎร์สามัคคี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-383112 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม