ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567👐📌ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567📌ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป📌ณ กุโบร์บ้านโปะหมอฝั่งทิศตะวันตก

🤝🩷จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ🩷🤝
👐ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567👐
📌ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
📌ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
📌ณ กุโบร์บ้านโปะหมอฝั่งทิศตะวันตก
👕🧢การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน /เสื้อเหลือง🧢👚