ประกาศร่างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และคูระบายน้ำคอนกรีตเหล็กถนนชงโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์