ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 12567 ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน

🏫ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2567🏫
➡️ วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ นายกวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2567 ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน⬅️
➡️ในวันนี้นอกจากคณะผู้บริหารได้พบปะพูดคุยแนะนำสถานศึกษา และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านพรุให้กับผู้ปกครองแล้ว ยังมีตัวแทนจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ ให้ความรู้ในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุในเด็กเล็กและการดูแลรักษา ตัวแทนจากบริษัทประกันชีวิต ร่วมชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประกันชีวิต และตัวแทนจากครู ชี้แจ้งข้อตกลงของสถานศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา⬅️