วันเสาร์ ที่ 4 พ.ค. 2567 เวลา 10.00 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ออกตรวจการปรับสภาพถนนราดหินคลุก ระหว่างถนนศรีปทุม ชนถนนโป๊ะหมอพัฒนา 5

วันเสาร์ ที่ 4 พ.ค. 2567 เวลา 10.00 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ #ออกตรวจการปรับสภาพถนนราดหินคลุก ระหว่างถนนศรีปทุม ชนถนนโป๊ะหมอพัฒนา 5