นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ ออกตรวจการปรับสภาพถนน เพื่อดำเนินการเท คสล. ต่อไป ถนนคชรัตน์ 2 , ถนนเอเชีย 3

วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ #ออกตรวจการปรับสภาพถนน เพื่อดำเนินการเท คสล. ต่อไป ถนนคชรัตน์ 2 , ถนนเอเชีย 3