ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ มอบหมายให้ นายทัศนะ ประทุมวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรำคาญ เรื่อง เสียงดังรบกวน

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📢
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
👉 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ มอบหมายให้ นายทัศนะ ประทุมวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลฯ
🌞 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรำคาญ เรื่อง เสียงดังรบกวน ⏩⏩🔊🔊

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูล