ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ