🧑‍⚕️งานทันตกรรม บริการเปิดรับผู้ป่วย ทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส จำนวน 10รายต่อวัน ☎️สามารถติดต่อ จองคิว ได้ที่ 074-384901☎️

🧑‍⚕️🧑‍⚕️🧑‍⚕️งานทันตกรรม บริการเปิดรับผู้ป่วย ทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส จำนวน 10รายต่อวัน ☎️สามารถติดต่อ จองคิว ได้ที่ 074-384901☎️
บริการ ขูนหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ค่ะ 🧑‍⚕️🧑‍⚕️🧑‍⚕️
ติดต่อโดยตรง ชั้น 2 ค่ะ
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ