นายกวินัย รัตนพันธ์ นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง #เข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 5 ก.พ.2567 เวลา เวลา 08.00 น. นายกวินัย รัตนพันธ์ นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง #เข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมกล่าวพูดคุยกับพนักงาน ให้แนวทางในการปฎิบัติงาน เพื่อพร้อมรับใช้ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล