🩷กิจกรรมเติมใจให้กัน🩷 💉🩸🤝ร่วมบริจาคโลหิต🤝🩸💉 📌ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 📌เวลา 09.00 – 12.00 น. 📌ณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

🩷กิจกรรมเติมใจให้กัน🩷
💉🩸🤝ร่วมบริจาคโลหิต🤝🩸💉
📌ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
📌เวลา 09.00 – 12.00 น.
📌ณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
074-292888 ต่อ 413
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล