🫰กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน🫰

🫰กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน🫰
🤲🏡31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ รองธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านพรุ (วิทยาลัยวัยหวาน) ประจำปีงบประมาณ 2567 🏡🤲
▶️ในช่วงเช้าฟังบรรยาย ในหัวข้อ รูปแบบการผลิตพืชผักสไตล์คนเมืองและการผสมดิน
▶️ในช่วงบ่ายเรียนรู้ขบวนการผลิตปุ๋ยหมัก และการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยนายธีรยุทธ มีลาภ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากเกษตรอำเภอหาดใหญ่
😊🏡🤲🥬🥦🌿☘️🥦🥬🤲🏡😊