ลงพื้นที่ ณ ถนนชุมแสง ชุมชนชนเขต 8 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567
งานรักษาความสะอาด
📍ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ มอบหมายให้ นายสำรวม นาครอด เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานป้องกันบรรทัยสาธารณภัย
📍ลงพื้นที่ ณ ถนนชุมแสง ชุมชนชนเขต 8 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูล