ลงพื้นที่ออกตรวจดูแลการซ่อมแซมสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณถนนบ้านพรุธานี ช่วงหน้าหมู่บ้านชมกรีนวิลล์ ถึง สะพานวัดปทุมธราวาส

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค. 2567 เวลา 09.30 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และนายทรงธรรม รักชาติ สมาชิกสภาเทศบาล , นายวิรัช หมั่นดี สมาชิกสภาเทศบาล #ลงพื้นที่ออกตรวจดูแลการซ่อมแซมสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ #บริเวณถนนบ้านพรุธานี #ช่วงหน้าหมู่บ้านชมกรีนวิลล์ ถึง #สะพานวัดปทุมธราวาส

สอบถามข้อมูล