ลงพื้นที่ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. และคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทพประชาเหนือ 2

วันอังคาร ที่ 23 ม.ค. 2567 เวลา 08.30 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และนายประเทือง รงค์เดชา สมาชิกสภาเทศบาล #ลงพื้นที่ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. และคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทพประชาเหนือ 2

สอบถามข้อมูล