โครงการขุดลอกคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อเตรียมการแก้ปัญหาการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลงพื้นที่คลองหามนมและคลองเหมี๊ยะ

📌 #รถแบคโฮบูมยาวลงพื้นที่ขุดลอกคลองหามนมและคลองเหมี๊ยะ📌
วันที่17/11/66 เวลา 13.30น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายธำรงค์ เจริญกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี , นายวีระชัย ชีวะเสรีชล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , นายจำเริญ สุดราม ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ , นายณรงค์ศักดิ์ อนุชาญ หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล และทีมงานเทศกิจเทศบาลเมืองบ้านพรุลงพื้นที่คลองหามนมและคลองเหมี๊ยะ

โดยวันนี้ทาง #กรมชลประทาน #ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 ได้ร่วมมือลงพื้นที่จากการประสานงานของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ให้ #ขุดลอกคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อเตรียมการแก้ปัญหาการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ซึ่งลำคลองสาธารณะมีลักษณะตื้นเขิน มีต้นไม้และวัชพืชปกคลุมทั่วบริเวณเป็นเหตุให้ระบายน้ำไม่ดี เทศบาลเมืองบ้านพรุขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้นครับ
🇹🇭⛈🇹🇭⛈🇹🇭⛈🇹🇭⛈🇹🇭⛈🇹🇭⛈🇹🇭⛈🇹🇭⛈🇹🇭⛈
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ