ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังท่อตัน ที่ถนนหยงสตาร์ 2

วันที่ 16/11/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายจำเริญ สุดราม ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ ,นายณรงค์ศักดิ์ อนุชาญ หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล กองช่าง และทีมงานกองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ #ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังท่อตัน #ที่ถนนหยงสตาร์2 เบื้องต้นได้ใช้รถตักขุดเปิดท่อเพื่อเอาสิ่งอุดตันออก ทำให้น้ำทึ่ท่วมขังส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ระบายออกไปตามคูน้ำได้แล้ว

สอบถามข้อมูล