นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนายจำเริญ สุดราม ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ออกตรวจพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันอังคาร ที่ 14 พ.ย. 2566 เวลา 08.20 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนายจำเริญ สุดราม ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ออกตรวจพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล