ประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมายุ 6 รอบ 72 พรรษา

♥️🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธ์♥️🇹🇭
วันที่ 10/11/66 เวลา09:30 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ ,และคณะทำงาน #โครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมายุ 6 รอบ 72 พรรษา เข้าร่วมประชุม #เพื่อกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจ ออกแบบ วางผัง และคุณสมบัติของที่ปรึกษา พร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆ ฯลฯของโครงการดังกล่าว ณ หัองประชุม ชั้น 2 สนง.เทศบาลเมืองบ้านพรุ