ขอเชิญสมาชิกองค์กรเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. สำหรับตำบลบ้านพรุ หน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่

➡️🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
❌️เข้าคูหากาเบอร์เดียว เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร❌️
⏩️➡️ขอเชิญสมาชิกองค์กรเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นปากเสียงหรือเป็นกระบอกเสียงให้เกษตร เพื่อผลักดันด้านนโยบาย ด้านฟื้นฟูอาชีพ และด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี ⬅️⏪️
📌ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
📌ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.
📌สำหรับตำบลบ้านพรุ หน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่
💥สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่