ลงพื้นที่ฉีดล้างคูระบายน้ำ บริเวณถนนบานบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายสำรวม นาครอด พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฉีดล้างคูระบายน้ำ บริเวณถนนบานบุรี

งานรักษาความสะอาด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองบ้านพรุ