ลงพื้นที่ร่วมกับ นายวีระพงษ์ บุญหวาน เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล ขุดลอกคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 26/10/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี , นายสมหมาย ไชยจารีย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายจำเริญ สุดราม ปลัดเทศบาล , นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง #ลงพื้นที่ร่วมกับ นายวีระพงษ์ บุญหวาน เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล #ขุดลอกคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยในวันนี้เป็นการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดในการเอาเครื่องจักรกลเข้าขุดลอกคูคลอง เนื่องจากปัจจุบันลำคลองสาธารณะมีลักษณะตื้นเขินมีต้นไม้ปกคลุมทั่วบริเวณ เป็นเหตุให้การระบายน้ำไม่ดี เพื่อเตรียมการแก้ไข้ปัญหาการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุต่อไป
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️♥️🇹🇭

คลองหามนม #คลองวัดพระบาท #คลองหมอ #คลองเหมี๊ยะ