ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566