ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
🔶️วันนี้ 22 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราช พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
🔶️ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 7 ท่าน ดังนี้
✨นายอดิศักดิ์ รัตนะ
🎗ปลัดเทศบาล
️✨️นายวรพจน์ ศิวิโรจน์
🎗ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
✨️นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ
🎗ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
✨️นายอภิรักษ์ ลิ่นบาง
🎗นายช่างโยธาอาวุโส
✨️นายวีระ จันทร์นวล
🎗ตำแหน่งนักการ
✨️นายพนม เสนะกูล
🎗ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
✨️นายชวน นวลนิรันดร์
🎗พนักงานขับเครื่องจักร ขนาดกลาง
🔶️งานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณ และประกาศคุณงามความดี ที่ผู้เกษียณฯได้ปฎิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถมาจนครบเกษียณอายุราชการ และภายในงานมีการมอบของที่ระลึก มอบดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
❤️🫶🥰😊🥰🫶❤️
📸ภาพ/ข่าว : อัญชิสา ดุษฎีบัณฑิต

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ