ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ แจ้ง ❌ #️ปิด❌️ คลินิกนอกเวลาราชการ📌ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566📌เวลา 08.30 น. – 12.30 น.

แจ้ง ❌ #️ปิด❌️ คลินิกนอกเวลาราชการ📌ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566📌เวลา 08.30 น. – 12.30 น.
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-384901
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ
📸ภาพ/ข่าว : อัญชิสา ดุษฎีบัณฑิต

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ