แจ้งปิดทำการ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ เป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566