โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีกำหนดจะเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566