ลงพื้นที่บริเวณแยกคลองหวะเพื่อติดตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม

วันนี้ 13 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนายวุฒิชัย แก้วประดับ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับแขวงการทางหลวงที่1สงขลา ลงพื้นที่บริเวณแยกคลองหวะเพื่อติดตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในบริเวณดังกล่าว