ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ โรงแรม TR Rock Hill. ห้องเดอะลอฟ เมจิก ชั้น 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

♥️🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธ์♥️🇹🇭
วันที่10/09/66 #กองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กองการศึกษา และวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ , คณะครู/บุคลากรทางด้านการศึกษาเข้าร่วมการ #ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ #การพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ โรงแรม TR Rock Hill. ห้องเดอะลอฟ เมจิก ชั้น 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
♦️เมื่อเวลา 09:00 น. นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กองการศึกษา และคณะบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เป็นวันที่ 2 ของการอบรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น #ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้โดย ดร. สุวรรณ พิณตานนท์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง #การจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาการศึกษา (พศ.2566 -2570) และ การสรุปแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยการแบ่งกลุ่มและตอบข้อซักถาม/ปัญหา ในข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้บุคลากรทางด้านการศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭ึ♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #อบรมเชิงปฎิบัติการบุคลากร

สอบถามข้อมูล