เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

♥️🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธ์♥️🇹🇭
วันที่09/09/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรี , นายสมหมาย ไชยจารีย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี , นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมเปิดโครงการ #ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ #การพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ โรงแรม TR Rock Hill. ห้องเดอะลอฟ เมจิก ชั้น 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
♦️เมื่อเวลา 09:00 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ (ประธานในพิธี) เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายเป็น #ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้โดย ดร. สุวรรณ พิณตานนท์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง #แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเรียบเงินรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ #การเขียนโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭ึ♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #อบรมเชิงปฎิบัติการบุคลากรทางการศึกษา #กองการศึกษา