ร่วมต้อนรับ นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ หัองประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมทั้งลงพื้นที่บ่อขยะเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 07/09/66 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมต้อนรับ นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะ
เข้าร่วมประชุม #ติดตามการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ หัองประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมทั้งลงพื้นที่บ่อขยะเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อดูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านพรุ และระบบบำบัดน้ำเสีย และหารือเรื่อง #โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุและพื้นที่ต่อเนื่อง
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #ดูงานบ่อขยะเทศบาลเมืองบ้านพรุ #สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16 สงขลา