โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพงาน อสม. ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

➡️วันนี้ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานกล่าวเปิด #โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพงาน อสม. ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ⬅️
📸 ภาพ/ข่าว : อัญชิสา ดุษฎีบัณฑิต

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล