ประกาศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตร 1 วัน ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เนื่องจากการไฟฟ้า(นาหม่อม) ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงระบบ