แผนการรณรงค์พ่นละอองฝอยกำจัดยุงลาย ประจำเดือนกันยายน 2566