โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมให้ความรู้

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ (Tk Park) นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ , นายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรี , นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล , นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางรุจิสา ขุนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมให้ความรู้