โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุ (ค้างคาว)

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
🎉วันนี้ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วม #เปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุ (ค้างคาว)🎉
🎉การจัดแข่งขันกีฬาฯในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยและความสามัคคี เสริมสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างเด็กปฐมวัย ครูและผู้ปกครองให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยอย่างครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา🎉
🎉ในวันนี้มีการเดินขบวนพาเหรด ของน้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ และมีการแข่งขันกีฬาร่วมกัน โดยมีประเภทกีฬา ดังนี้
👏วิ่งหาแม่ (พ่อจ๋า-แม่จ๋า)
👏แต่งตัวให้ลูก
👏หนอนน้อยเรสซิ่ง
👏วิ่งผลัดส่งน้อง ชาย&หญิง
👏วิ่งผลัดห่วง ชาย&หญิง
👏เก็บไข่ไดโนเสาร์
👏เต๊ะบอลเข้าประตู
👏เดินฮูลาฮูป
🎉กิจกรรมในวันนี้สร้างความสนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะ สร้างรอยยิ้ม ให้น้องๆหนูๆทุกคน และช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและหน่วยงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ🎉
🔴🟡🟣🎉🎈🏆🥇🥈🥉🏆🎉🟣🟡🔴