เข้าพบผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงที่1สงขลา เพื่อติดตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่บริเวณคลองหวะในส่วนที่ทางหลวงรับผิดชอบ (ใช้งบฯ55 ล้านบาท ปี67)

🔹️วันนี้ 17 สิงหาคม 2566 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนายวุฒิชัย แก้วประดับ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าพบผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงที่1สงขลา เพื่อติดตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่บริเวณคลองหวะในส่วนที่ทางหลวงรับผิดชอบ (ใช้งบฯ55 ล้านบาท ปี67) และหารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมทางเร่งด่วนเบื้องต้นก่อนหน้าฝนนี้ 🔹️