ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาพื้นที่ซอยวารีเปี่ยมสุข

🔹️วันนี้ 17 สิงหาคม 2566 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายพันธ์ สุวรรณมณี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และกองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาพื้นที่ซอยวารีเปี่ยมสุข🔹️

สอบถามข้อมูล