ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนศรีปทุม เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เขต5 และเขต10

วันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 2566 เวลา 09.15 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ #ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ #ถนนศรีปทุม เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เขต5 และเขต10 เร่งรัดให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมที่จะคืนพื้นที่ผิวจราจรให้ประชาชนใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไป.