ร่วมตรวจการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายวีระชัย ชีวเสรีชล ที่ปรึกษานายกฯ นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล นายอุกฤษฎ์ จุทอง ผู้อำนวยการกองช่าง นางอิศราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางรุจิสา ขุนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ตรวจการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 2
Cr. กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ