ตรวจการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นางรุจิสา ขุนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และนายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ตรวจการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ