ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนศรีปทุม เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เร่งรัดให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

วันจันทร์ ที่ 7 ส.ค. 2566 เวลา 14.00 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ #ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ #ถนนศรีปทุม เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เร่งรัดให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมที่จะคืนพื้นที่ผิวจราจรให้ประชาชนใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไป.