สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ หยุดให้บริการงานทะเบียนและบัตร2วัน คือ วันอังคารที่ 12 และวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เนื่องจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 จะเข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์