ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียระบบฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลเทศบาลเมืองบ้านพรุและองค์กรร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)