ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล , นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนางรุจิสา ขุนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารสถานศึกษา เข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ
Cr. กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ