ลงพื้นที่ออกตรวจกองวัสดุหินคลุกของเทศบาล ณ บริเวณลานจอดรถตลาดน้ำพรุค้างคาว

วันอาทิตย์ ที่ 23 ก.ค.2566 เวลา 16.30 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ออกตรวจกองวัสดุหินคลุกของเทศบาล ณ บริเวณลานจอดรถตลาดน้ำพรุค้างคาว และเวลาต่อมาวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. ตรวจดูความเรียบร้อยอาคารก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ