ลงพื้นที่ตรวจถนนและคูระบายน้ำถนนวารีเปี่ยมสุข เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของชาวบ้าน

วันจันทร์ ที่ 24 ก.ค. 2566 เวลา 09.40 นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนายวีระชัย ชีวะเสรีชล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ , นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ,
นายอุกฤษฎ์ จุทอง ผอ.กองช่างเทศบาลเมืองบ้านพรุ , นายสำรวม นาครอด เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน #ร่วมลงพื้นที่ตรวจถนนและคูระบายน้ำถนนวารีเปี่ยมสุข #เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของชาวบ้าน