ลงพื้นที่ตรวจการสร้างคูระบายน้ำถนนศรีประทุม

วันที่ 22/07/66 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ #ลงพื้นที่ตรวจการสร้างคูระบายน้ำ #ถนนศรีประทุม เพื่อตรวจสอบและเร่งรัดให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมคืนพื้นที่ผิวถนนจราจรให้ประชาชนใช้งานอย่างปลอดภัย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ