ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ให้มายื่นลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง .. 👵🧓ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ให้มายื่นลงทะเบียน
📌#เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
📌#ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนี้
⚡️⭐️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.☎️ 074-292888 ต่อ 410 กองสวัสดิการสังคม
💰💰💸💸👵🧓👴👨‍🦳👩‍🦳💸💸💰💰
ภาพ/ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

May be an image of text